מיה מיטב-מגן

כניסה למערכת הניהול

Quote

הדבר שמוח האדם יכול להכיל ובו להאמין,
אותו הוא יכול להשיג

~ נפוליאון היל ~
Next